SE-Kursus Matematik 2A

Hold 4


10. kursusgang

Mandag, den 31. marts 2008,  kl. 12:30
Auditorium 1

Dagens program

12:30-13:05
Forelæsning i Auditorium 1. Repetition af afsnit 2.8 og 2.9 i Lay. Introduktion til dagens MapleTA opgaver.
13:05-15:05
Opgaveregning i grupperne. Se opgaveliste nedenfor.
15:05-16:15
Forelæsning i Auditorium 1. Gennemgang af afsnit 3.1 og 3.2 i Lay. Emnet er determinanter.

Opgaver

Denne gang koncentrerer vi os om at regne opgaver i MapleTA. Det er vigtigt, at alle træner dette nu.

Hvis der er nogen, der har problemer med at bruge MapleTA, så er de nu de skal løses.

Lay Section 2.8
Opgaverne 21 og 22. Det er true-false opgaver. Besvar dem ved hjælp af MapleTA versionen, der ligger som Lay2.8TF.
Lay Section 2.9
Opgaverne 17 og 18. Det er true-false opgaver. Besvar dem ved hjælp af MapleTA versionen, der ligger som Lay2.9TF.
MapleTA opgave
Der ligger tre opgaver, som alle omhandler basis og dimension. Det er Regn dem flere gange. Det er nye matricer eller vektorer (næsten) hver gang.
MapleTA opgave
Blandede true-false opgaver fra de dele af Chapter 2, som vi har gennemgået. De ligger som Lay2SupplTF. Det er de fleste af opgaverne fra Lay Chapter 2 Supplementary Exercises, Exercise 1.


Skrevet den 24. marts 2008 af Arne Jensen