SE-Kursus Matematik 2A

Hold 4


12. kursusgang

Mandag, den 14. april 2008,  kl. 12:30
Auditorium 1

Dagens program

12:30-13:05
Forelæsning i Auditorium 1. Repetition af de gennemgåede dele af afsnit 5.1 og 5.2 i Lay. Introduktion til dagens opgaver.
13:05-15:05
Opgaveregning i grupperne. Se opgaveliste nedenfor.
15:05-16:15
Forelæsning i Auditorium 1. Gennemgang af resterende dele af afsnit 5.1 og 5.2, samt afsnit 5.3, i Lay. Emnerne er egenværdier og egenvektorer, samt diagonalisering.

Opgaver

Lay Section 3.2
Opgaverne 15, 16, 17, 18, 19, 20. Det er lette opgaver, der træner sammenhæng mellem determinant og rækkeoperationer.
Lay Section 3.2
Opgaverne 24, 25, 26.
Lay Section 5.1
Opgaverne 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 18.
Lay Section 5.2
Opgaverne 1, 3, 5, 7, 9 (læs Lays råd lige før opgave 9), 11, 15, 17.
MapleTA opgave
Der ligger en opgave vedrørende determinanter som determinant 1.

Feedback vedrørende quizz 1

Jeg vil gerne høre om erfaringerne med quizz 1. Specielt sammenhæng mellem omfang og tid afsat til besvarelse.

Planer for kursusgangene 13, 14 og 15

Med gennemgang af afsnit 5.3 i dag har jeg afsluttet gennemgang af pensum.

De sidste tre kursusgange skal vi forsøge at få overblik over kurset, se nogle konkrete anvendelser, og træne brugen af MapleTA.

Jeg modtager gerne forslag til emner I ser repeteret og forklaret igen. Saml ind gruppevis, og gerne flere grupper sammen. Jeg samler så informationerne, når jeg besøger grupperne i dag.


Skrevet den 8. april 2008 af Arne Jensen