Matematik 2 Analyse forår 2009


Bemærk! Det anbefales at repetere resultater vedrørende komplekse tal, kompleks eksponentialfunktion, og polynomier fra basis før denne kursusgang.

12. kursusgang

Fra nu af bruger vi noterne i kompleks funktionsteori, Arne Jensen: A Short Introduction to Complex Analysis. Den refererer vi til som AJ.

Dagens program

12:30-13:00
Repetition af implicit funktionssætning. Opgaveeksempler.
13:00-15:00
Opgaveregning i grupperne, se opgaveliste nedenfor.
15:00-16:15
Forelæsning i G5-112. Vi starter i dag på den komplekse funktionsteori, med definition af kompleks differentiabilitet og Cauchy-Riemann ligningerne, AJ afsnit 2.

Opgaver

Bemærk, at opgaver og teoretiske øvelser skal løses i den angivne rækkefølge. Eksamensopgaver fra tidligere år kan findes her.
Wade afsnit 11.6
Exercise 2 (a), (b) og (d)
Wade afsnit 11.6
Exercise 6. Dette er et eksempel på en typisk eksamensopgave.
Wade afsnit 11.6
Exercise 3
Wade afsnit 11.6
Exercise 4
Prøveeksamen maj 2004
Opgave 3

Opdateret 25/03/2009 16:14 af Arne Jensen (matarne (at) math.aau.dk).