Matematik 2 Analyse forår 2009


Bemærk! Det anbefales at repeterere Riemann integralets egenskaber fra Wade Chapter 5 før denne kursusgang.

13. kursusgang

Dagens program

12:30-13:00
Repetition af kompleks differentiabilitet og af Cauchy-Riemann ligningerne. Opgaveeksempler.
13:00-15:00
Opgaveregning i grupperne, se opgaveliste nedenfor.
15:00-16:15
Forelæsning i G5-112. Emnet er kurveintegraler, efter AJ afsnit 3. I den forbindelse vil jeg også gentage lidt fra Wade Chapter 5 om Riemann integralet og udvide det til integration af funktioner med komplekse værdier.

Opgaver

Bemærk, at opgaver og teoretiske øvelser skal løses i den angivne rækkefølge.
AJ 2.1
Exercise 1. Bemærk, at der kræves et induktionsbevis for dette resultat
AJ 2.1
Exercise 2.
AJ 2.1
Exercise 4.
AJ 2.1
Exercise 6.
AJ 2.1
Exercise 7.
AJ 2.1
Exercise 9. Denne opgave er meget let!
Eksamen juni 2004
Opgave 3. For at besvare tredje spørgsmål skal man bruge implicit differentiation.

Opdateret 25/03/2009 16:34 af Arne Jensen (matarne (at) math.aau.dk).