Matematik 2 Analyse forår 2009


16. kursusgang

Mandag den 27. april 2009 12:30-16:15 i G5-112

Dagens program

12:30-13:00
Repetition af anvendelser af Cauchys sætninger. Opgaveeksempler.
13:00-15:00
Opgaveregning i grupperne, se opgaveliste nedenfor.
15:00-16:15
Forelæsning i G5-112. Emnet er meromorfe funktioner, efter AJ afsnit 6.

Opgaver

Bemærk, at opgaver og teoretiske øvelser skal løses i den angivne rækkefølge.
AJ 4
Example 4.8. Gennemgå alle detaljer. Regn opgaven før denne kursusgang. Det er en repetition af det I skulle have lært sidste gang.
AJ 5.1
Exercise 1.
AJ 5.1
Exercise 4.
AJ 5.1
Exercise 2. Hint: Brug det I har lært i miniprojektet.
AJ 5.1
Exercise 5.
AJ 5.1
Exercise 3.
Eksamen 10. juni 2004
Opgave 1. Denne opgave kan løses baseret på det jeg har gennemgået indtil nu.

Skriftlig formuleringsøvelse

Inden næste kursusgang anbefales det at lave en skriftlig besvarelse af ovenstående eksamensopgaver. Jeg vil gerne kommentere formuleringer og besvare spørgsmål herom under opgaveregningstiden.

Repetitionsopgaver

opgavelisten er nogle opgaver, som det anbefales at regne udenfor undervisningstiden, for at få repeteret begreberne vedrørende kurveintegraler og Cauchys sætninger. Der er ingen facitliste til disse opgaver.


Opdateret 24/04/2009 13:14 af Arne Jensen (matarne (at) math.aau.dk).