Matematik 1 og matematik-økonomi 3 efterår 2010

Matematisk analyse 1


Eksamensspørgsmål

Nedenfor er listen med eksamensspørgsmål.

 1. Følgekompakte delmængder af et metrisk rum
 2. Følgekompakte delmængder af R n
 3. Fuldstændighed af R n
 4. Konvergens af reelle talfølger
 5. Konvergens af uendelige rækker
 6. Taylors formel med Lagrange restled
 7. Middelværdisætningen og dens anvendelser
 8. Partielle afledede
 9. Total afledet og kontinuerte partielle afledede
 10. Kædereglen for funktioner af flere variable
 11. Kontinuitet og differentiabilitet for funktioner af en variabel
 12. Bolzano-Weierstrass sætning
 13. Monotone funktioner
 14. Fixpunktsætningen for kontraktioner
 15. Fuldstændighed af det metriske rum C([a,b],R)
 16. Kontinuerte afbildninger mellem metriske rum

Webside vedligeholdes af Arne Jensen, matarne at math.aau.dk
Opdateret 23/11/2010 16:41