Matematik 1 og matematik-økonomi 3 efterår 2010

Matematisk analyse 1


Introduktion til kurset

Kurset er et matematik kursus, der har to opgaver i studiet. Den første opgave er at lære Jer nogle resultater indenfor det område, der hedder reel analyse. Emnerne er blandt andet talfølger, uendelige rækker, konvergensbegreber og mange resultater vedrørende funktioner af en og flere variable. Derudover en mere abstrakt tilgang til de fundamentale begreber som konvergens og kontinuitet, i rammen af det der hedder metriske rum.

Den anden opgave handler om den måde vi arbejder med matematik. Vi skal bruge megen tid på matematiske beviser. Mange af de emner, der er nævnt ovenfor, har I stiftet bekendtskab med i gymnasiet (eller anden adgangsgivende uddannelse) og på basis, Matematik 1A. Det nye her er, at vi skal se på beviser for resultaterne.

Der er mange aspekter af beviser i matematik, og dette kursus giver Jer en første introduktion til dette (ligesom andre dele af semesteret). Lad mig med det samme gøre klart, at den mundtlige eksamen handler om at gennemføre matematiske beviser ved en tavle. I får ikke lov til at bruge forberedte præsentationer eller manuskript. Vi starter eksamen med en tom tavle. Af den grund vil vi i kurset lægge vægt på det jeg kalder teoretiske øvelser. De går i al enkelthed ud på, at en af Jer står ved en tavle og gennemgår et matematisk bevis, enten for resten af gruppen og mig, eller for hele holdet og mig.

Det er altid svært at lære at gennemføre matematiske beviser. Den eneste måde at lære det på er at prøve, prøve igen, og prøve endnu en gang. Der er tre aspekter vedrørende matematiske beviser, som jeg lægger vægt på i kurset.

Alt det ovenstående kan opsummeres i følgende udsagn:

I skal lære matematik!

Ovenstående er også, hvad der står i studieordningen, i mere formelle termer.


Webside vedligeholdes af Arne Jensen, matarne at math.aau.dk
Opdateret 01/09/2010 08:52