Første studieår: Efterår 2010

Introduktion til matematiske metoder


Introduktion til kurset

Kurset har flere formål. Det er en introduktion til en række emner i matematik. Hovedemnerne er lineære differensligninger og lineær programmering. Det er også en introduktion til matematik som matematik.

En anden måde at formulere dette sidste på er, at det er en introduktion til matematik, som den professionelle matematiker ser faget. I min del af kurset lægges stor vægt på matematikken som sådan, og ikke så stor vægt på anvendelser.

Det betyder, at jeg vil give beviser for de allerfleste resultater. Emnet differensligninger er blandt andet valgt, fordi det er muligt at bevise mange af resultaterne med relativt enkle bevismetoder.

Det betyder blandt andet, at man skal kunne besvare teoretiske spørgsmål i en del af opgaverne, arbejde videre med teorien, og løse opgaver, der underbygger forståelsen af teorien.


Webside vedligeholdes af Arne Jensen, matarne at math.aau.dk
Opdateret 10/10/2010 14:19