FYS 2 og NANO 4

Dataanalyse og Differentialligninger


Disse sider vedrører kursusgangene 6-10. Oplysninger vedrørende kursusgange 1-5 findes her.

Lærebøger

Obligatorisk
Donald A. McQuarrie: Mathematical Methods for Scientists and Engineers. University Science Books 2003. Også brugt til dataanalyse delen af kurset. Jeg henviser til den som [McQ].
Anbefalet
C. H. Edwards & D. E. Penney: Calculus. 7th edition. Prentice-Hall 2006. Lærebog fra basis 2008-9. Jeg henviser til den som [EP].
Jens Friis et al. An Introduction Complex numbers and differential equations. Custom Print, Pearson, 2008. Lærebog fra basis 2008-9. Jeg henviser til den som [CNDE].
D. C. Lay: Linear Algebra and Its Applications. 3rd Edition. Addison-Wesley 2006. Lærebog fra basis 2008-9. Jeg henviser til den som [Lay].

Plan

Bemærk: Denne plan opdateres løbende.

Kursusgang Dato Tidspunkt Emner
6 15. marts 12:30-16:15 Introduktion til differentialligningsdelen. Lineære differentialligninger med konstante koefficienter. Se Oversigt 6.
7 22. marts 12:30-16:15 Lineære differentialligninger med variable koefficienter. Variation af parametre. Se Oversigt 7.
8 29. marts 12:30-16:15 Differentialligning for det hængende kabel. Løsning af differentialligninger ved potensrækkemetoden. Se Oversigt 8.
9 12. april 12:30-16:15 Løsning af differentialligninger ved potensrækkemetoden. Klassifikation og Frobenius metoden. Bessels ligning. Se Oversigt 9.
10 19. april 12:30-16:15 Løsning af differentialligninger ved potensrækkemetoden. Mere om Bessels ligning. Oversigt over differentialligningsdelen af kurset. Se Oversigt 10.

Undervisningsform

Hver kursusgang indledes med 2 timer med forelæsning, hvor teori og eksempler gennemgås. Herefter er der opgaveregning. I oversigten til hver kursusgang er der anbefalet forberedelse. Undervisningen forudsætter, at man følger denne anbefaling.

Umiddelbart efter hver forelæsning følger 2 timers opgaveregning. Jeg vil kunne besvare spørgsmål i den periode. Derudover hører der yderligere 2 timers opgaveregning (mindst) til hver kursusgang. Det er de studerendes eget ansvar at regne opgaver i den periode, som kan placeres efter eget ønske.

Pensumliste

Pensumlisten for differentialigningsdelen af kurset findes her. Pensumlisten for dataanalysedelen findes her.

Spørgetime

Der afholdes spørgetime mandag den 10. maj kl. 12:30, vedrørende differentialligningsdelen. Lokale meddeles senere. Spørgetimen i dataanalysedelen ligger onsdag den 5. maj kl. 10.

Facitliste

Enkort facitliste til eksamensopgaverne i differentialligninger 2007 og 2008 ligger her.
Webside vedligeholdes af Arne Jensen, matarne at math.aau.dk
Rettet 07/05/2010, 10:55