FYS 2 og NANO 4

Dataanalyse og Differentialligninger


Oversigt 10

Mandag den 19. april 12:30-16:15

12:30-14:15 Forelæsning i 5.227 (Bemærk lokaleændring!)
I forelæsningen gennemgår jeg afsnit 12.5 om bessels ligning. Jeg vil især koncentrere mig om Besselfunktioner af halvtallig orden, siderne 605-607. Derudover vil jeg give en oversigt over denne anden del af kurset.
14:15-16:15 Opgaveregning i grupperne
Jeg vil komme rundt til grupperne og besvare eventuelle spørgsmål. Se opgavelisten nedenfor.

Gennemgået tekst

Opgaver

I skal regne nedenstående opgaver, dels i tidsrummet 14:15-16:15, og dels senere.

  1. Fra [McQ] afsnit 12.5 problems 7, 8.
  2. Fra [McQ]: Tidligere stillede opgaver. Sidste chance for at få hjælp til disse opgaver. Se oversigterne 6-9.

Tidligere eksamensopgaver

Bemærk! Det er kun opgaverne 1 og 2 i hvert sæt, der er relevante. I skal ikke regne data-analyse opgaverne. De gamle opgaver i det emne er ikke længere relevante.


Webside vedligeholdes af Arne Jensen, matarne at math.aau.dk
Rettet 14/04/2010, 11:55