FYS 2 og NANO 4

Dataanalyse og Differentialligninger


Oversigt 7

Mandag den 22. marts 12:30-16:15

12:30-14:15 Forelæsning i 5.034
I forelæsningen indfører jeg variation af parametre metoden til bestemmelse af en partikulær løsning til en differentialligning. Vi vil se på metoden i forbindelse med anden ordens ligninger med variable koefficienter. Jeg vil derefter gennemgå et eksempel med LRC kredsløb. Herefter vil jeg se lidt på andre ligningstyper, bl.a. Cauchy-Euler ligningen.
14:15-16:15 Opgaveregning i grupperne
Jeg vil komme rundt til grupperne og besvare eventuelle spørgsmål. Se opgavelisten nedenfor.

Gennemgået tekst

Opgaver

I skal regne nedenstående opgaver, dels i tidsrummet 14:15-16:15, og dels senere.

  1. Fra [McQ] afsnit 11.4 problems 26, 27, 28, 29, 30.
  2. Fra [McQ] afsnit 11.4: Gennemgå eksemplet vedr. LRC-kredsløb i detaljer. Løs derefter problems 13, 14, 15, 16, 17.
  3. Fra [McQ] afsnit 11.5 problems 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Webside vedligeholdes af Arne Jensen, matarne at math.aau.dk
Rettet 10/03/2010, 14:55