FYS 2 og NANO 4

Dataanalyse og Differentialligninger


Oversigt 8

Mandag den 29. marts 12:30-16:15

12:30-14:15 Forelæsning i 5.034
I forelæsningen starter jeg med den sidste del af afsnit 11.5 i [McQ], som omhandler differentialligningen for et hængende kabel. Herefter introducerer jeg de unedelige rækker, efter afsnit 2.2, og går i gang med afsnittene 12.1, 12.2, 12.3 i [McQ]. Disse afsnit omhandler løsning af anden ordens differentialligninger ved hjælp af uendelige rækker. Jeg vil denne gang koncentrere mig om de konkrete eksempler i afsnittene 12.1 og 12.3, og så næste gang sige noget mere om de generelle metoder i afsnit 12.2.
14:15-16:15 Opgaveregning i grupperne
Jeg vil komme rundt til grupperne og besvare eventuelle spørgsmål. Se opgavelisten nedenfor.

Gennemgået tekst

Opgaver

I skal regne nedenstående opgaver, dels i tidsrummet 14:15-16:15, og dels senere.

  1. Fra [McQ] afsnit 11.5 problem 13.
  2. Fra [McQ] afsnit 2.2 problems 1, 2.
  3. Fra [McQ] afsnit 12.1 problems 1, 5(a), 6, 7, 9.

Webside vedligeholdes af Arne Jensen, matarne at math.aau.dk
Rettet 23/03/2010, 10:55