Første studieår: Efterår 2011

Introduktion til matematiske metoder


Denne side er indgangssiden til oplysninger om kurset Introduktion til matematiske metoder. Generelle oplysninger om kurset findes på studienævnets hjemmesider.

Ud over adgangskravene til Matematik og Matematik-økonomi uddannelserne forudsætter kurset også, at kurset Lineær Algebra følges sideløbende, samt at man gennemfører projektarbejdet.

Bemærk, at dele af dette kursus også følges af studerende optaget på matematik-økonomi studiet. For disse studerende har kurset titlen Introduktion til matematiske metoder i økonomi.

Kursusmateriale

Vi anvender noter, lærebogen fra lineær algebra kurset, og en række andre materialer i kurset. Der henvises løbende til disse. Oplysningerne samles på denne side.

Introduktion til kurset

En kort introduktion til kurset findes her.

Plan

Bemærk: Denne plan opdateres løbende. Links til materiale til de enkelte kursusgange (Oversigter) lægges ind løbende.

Kursusgang Dato Tidspunkt Emner
1 18.10 12:30-16:15 Introduktion til kurset. Induktionsbeviser. Noget om følger og differensligninger. Se Oversigt 1.
2 21.10 08:15-12:00 Første ordens differensligninger. Se Oversigt 2.
3 25.10 12:30-16:15 Anden ordens differensligninger. De komplekse tal. Se Oversigt 3.
S1 27.10 08:15-12:00 Læsning af noterne vedrørende komplekse tal, [SLB]. Se Oversigt S1.
4 27.10 12:30-16:15 Mere om anden ordens differensligninger med konstante koefficienter. Se Oversigt 4.
S2 01.11 08:15-12:00 Opgaver vedrørende anden ordens differensligninger. Se Oversigt S2.
5 01.11 12:30-16:15 Begyndelsesværdiproblemet for anden ordens differensligninger. Ubestemte koefficienters metode. Se Oversigt 5.
6 03.11 08:15-12:00 Mere om anden ordens differensligninger. Lineær algebra og differensligninger. Se Oversigt 6.
7 08.11 12:30-16:15 Højere ordens differensligninger. Se Oversigt 7.
S3 10.11 12:30-16:15 Opgaveregning og læsning af teori. Se Oversigt S3.
8 11.11 08:15-12:00 Se Esbens side.
9 22.11 08:15-12:00 Se Esbens side.
S4 24.11 08:15-12:00 Se Esbens side.
10 24.11 12:30-16:15 Se Esbens side.
11 29.11 12:30-16:15 Se Esbens side.
12 01.12 12:30-16:15 Se Esbens side.
S5 02.12 08:15-12:00 Se Esbens side.
MS6 06.12 08:15-12:00 Repetition af teorien for en enkelt første ordens differensligning, afsnit 4 i [AJ-v1]. Se Oversigt MS6.
M13 06.12 12:30-16:15 Systemer af første ordens differensligninger I. Se Oversigt M13.
MS7 09.12 08:15-12:00 Opgaveregning. Se Oversigt MS7.
M14 09.12 12:30-16:15 Systemer af første ordens differensligninger II. Se Oversigt M14.
MS8 12.12 08:15-12:00 Opgaveregning. Se Oversigt MS8.
MS9 13.12 08:15-12:00 Opgaveregning. Se Oversigt MS9.
MS10 15.12 08:15-12:00 Opgaveregning. Se Oversigt MS10.
M15 15.12 12:30-16:15 Afrunding af kurset. Se Oversigt M15.

Om undervisningen

De kursusgange, der har numrene 1-7 og M13-M15 afholdes af mig. Kursusgangene M13-M15 følges kun af matematik-studerende. Kursusgangene vil bestå af både forelæsning, opgaveregning og teoretiske øvelser. Fordelingen blandt disse aktiviteter vil variere fra gang til gang. Ca. halvdelen af tiden set over semesteret vil blive brugt til forelæsninger, og resten til opgaveregning og teoretiske øvelser. Programmet for hver kursusgang er beskrevet i den tilhørende oversigt. Det anbefales at gennemse denne oversigt før hver kursusgang og følge anbefalingerne vedrørende forberedelse til kursusgangen.

Kursusgangene 8-12 afholdes af Esben Høg. Se Esbens side. for detaljer.

De kursusgange, der er angivet som S1-S3, er selvstudium, med et program jeg lægger. Kursusgangene S4-S5 er selvstudium, med program lagt af Esben Høg. Kursusgangene MS6-MS10 er også selvstudium, med et program jeg lægger. De følges kun af matematikstuderende.

Om eksamen

Der er skriftlig eksamen i kurset. Den er af fire timers varighed, med begrænsede hjælpemidler.

Pensumlisten findes her.

Tilladte hjælpemidler: Lærebøger, notater mv. må medbringes.

Ikke tilladte hjælpemidler: Elektroniske hjælpemidler som lommeregner og bærbar computer.

Andet elektronisk udstyr må heller ikke medbringes. Dette inkluderer alle former for kommunikationsudstyr (mobiltelefon, PDA osv.), musikafspillere osv.

Prøveeksamen

En prøveeksamen ligger her. Læs instruktionerne før end I åbner den. Der ligger både en version til matematik studiet og en version til matematik-økonomi studiet. Vælg den rigtige!
Webside vedligeholdes af Arne Jensen, matarne at math.aau.dk
Opdateret 31/12/2011 11:36