Matematik 3 og matematik-økonomi 3 efterår 2012

Linearitet og differentiabilitet


Prøveeksamen

Før du går videre, skal du have løst prøveeksamenssættet, ellers spilder du en mulighed for at teste, om du er velforberedt til eksamen!

Brug min besvarelse til at rette egen besvarelse. Kurset bedømmes med bestået/ikke bestået, og grænsen for at bestå er normalt 60% af opgaverne regnet rigtigt. Der er 23 delspørgsmål, og de vægtes ens, så bestået er lidt over 13 korrekt besvarede delspørgsmål.

Vigtigt! I mange tilfælde er der flere forskellige måder at løse en opgave på. Der er også i nogle tilfælde mange svar, som ikke ser ens ud, men er ækvivalent. Et eksempel er en kompleks enhedsvektor, som kun er bestemt pånær multiplikation med et komplekst tal med modulus 1. Så hvis u er en enhedsvektor, så er -u og iu også enhedsvektorer, og kan derfor være korrekte svar. Hvis man skal bestemme en basis for et underrum, så er der uendeligt mange forskellige ækvivalente svar.
  1. Min besvarelse. Med forbehold for fejl!

Webside vedligeholdes af Arne Jensen, matarne at math.aau.dk
Opdateret 07/01/2013 14:32