Første Studieår ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

2011-2012

Calculus

Hold 2


Denne side er en fortsættelse af Morten Nielsens side, der dækker uge 6-11.

Uge Dato Kursusgang Emner
6
6/2
9/2
1
2

Trigonometriske funktioner og deres inverse
Polære koordinater
7
13/2
16/2
3
4
Kurver og bevægelse i rummet
Buelængde og krumning
8
20/2
5 (selvstudium1)
Miniprojekt #1: Taylors formel
9 27/2
1/3
6
7
Introduktion til funktioner af flere variable
Partielle afledede
10
5/3
8/3
8
9
Optimering (minimum og maksimum)
Kædereglen
11
12/3
15/3
16/3
10 (selvstudium1)
11
12 (bemærk: fredag formiddag!)
Miniprojekt #2: Lineær tilvækst
Gradientvektor og den retningsafledede
Integration af funktioner af to variable
12
19/3
22/3
13
14
Mere om integration af funktioner af to variable
Planintegralet i polære koordinater
13
26/3
29/3
15 (selvstudium1)
16
Anvendelser af dobbeltintegraler
Tripelintegraler (rumintegraler)
14
2/4 17 Rumintegraler i cylinder- og sfæriske koordinater
16
16/4
19/4
18
19
Introduktion til komplekse tal
Den komplekse eksponentialfunktion
17
23/4
26/4
20 (selvstudium1) 
21
Den binome ligning
Komplekse polynomier
18
30/4
22 Anden ordens lineære differentialligninger
19
7/5
23 Inhomogene 2. ordens ligninger. Superpositionsprincippet.
20
14/5
24 Opsamling
21
21/5
25 (selvstudium1)  Anvendelser af 2. ordens differentialligninger

(1): Selvstudium i grupperum uden lærerdækning men med hjælpelærerdækning.

Eksamenssæt man kan regne for øvelse:

Nederst på Bo Rosbjerg's side findes flere eksamenssæt, nogle med tilhørende løsninger:

Opdateret af Mikkel Brynildsen den 15. marts 2012.