Calculus

Hold 2


14. kursusgang

Torsdag, den 22. marts 2012,  kl. 12:30
Auditorium 3

Dagens program

12:30-13:05
Forelæsning i Auditorium 3. Repetition af Section 13.2/13.3 vedrørende dobbeltintegraler over simple områder samt bestemmelse af volumen og areal.
13:05 - 15:05
Opgaveregning i grupperne. Se opgaveliste nedenfor.
15:05 - 16:15
Forelæsning i Auditorium 3. Gennemgang af Section 13.4 i E&P. Emnet er dobbeltintegraler i polære koordinater.

Opgaver

Section 13.3 true/false study guide, s. 1017.

Section 13.2, opgaverne 3, 7, 13, 19, 31 & 33.

Section 13.3, opgaverne 3, 5, 9, 11, 15, 31 & 42.


Opdateret af Mikkel Brynildsen den 15. marts 2012.