Calculus

Hold 2
16. kursusgang

Torsdag, den 29. marts 2012,  kl. 12:30
Auditorium 3

Dagens program

12:30-13:05
Forelæsning i Auditorium 3. Repetition af Section 13.4 vedrørende dobbeltintegraler i polære koordinater.
13:05 - 15:05
Opgaveregning i grupperne. Se opgaveliste nedenfor.
15:05 - 16:15
Forelæsning i Auditorium 3. Gennemgang af Section 13.6 i E&P. Emnet er tripelintegraler (rumintegraler).

Opgaver

Section 13.4 true/false study guide, s. 1025.

Section 13.4, opgaverne 1, 3, 4, 9, 11, 13, 15, 29 & 33. 

Section 13.3, opgaverne 29 & 35.

Opdateret af Mikkel Brynildsen den 29. marts 2012.