Første Studieår ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetet

Lineær Algebra

Hold 1, efteråret 2013


Introduktion til kurset

Undervisningsmateriale/Pensum

Uge: Kursusgang: Dato/Tid: Sted: Afsnit i SIF: Emner: Relevante sider i kompendium:
36 1 ma 2/9 12:30 Aud. 71.1 6.1 Introduktion til vektorer og matricer 2, 3, 4, 6, 7, 8
36 2 to 5/9 12:30 Aud. 71.2, 1.3 Matrix-vektor produkt og lineære ligningssystemer 10, 11, 12, 13, 14
37 3 to 12/9 12:30 Aud. 71.4, 1.6 Gauss-elimination. Span
38 4 ma 16/9 12:30 Aud. 71.7 Lineær uafhængighed
38 5 on 18/9 8:15 I grupperummene Miniprojekt 1. Lineære ligningssystemer - løsninger i MatLab
38 6 to 19/9 12:30 Aud. 72.7, 2.8, app. B Lineære afbildninger og matrixrepræsentationer.
41 7 ti 8/10 12:30 Aud. 72.1, 2.8 Multiplikation af matricer, sammensætning af lineære afbildninger.
41 8 to 10/10 12:30 Aud. 72.3, 2.4, 2,8 Inverterbare matricer og invertible lineære transformationer.
43 9 ma 21/10 12:30 Aud. 73.1, 3.2 Determinanter.
43 10 to 24/10 12:30 Aud. 74.1, 4.2 Underrum, basis for underrum.
45 11 ti 5/11 8:15 I grupperummene Miniprojekt 2. 0-1 matricer, Kirchoffs love.
46 12 to 14/11 12:30 Aud. 74.2 Dimension, Rang og nullitet.
47 13 ma 18/11 12:30 Aud. 74.4 Koordinatsystemer.
47 14 to 21/11 12:30 Aud. 74.5 Lineære transformation og koordinatsystemer.
47 15 fr 22/11 8:15 I grupperummene5.5 Miniprojekt 3. Systemer af differential ligninger.
48 16 ma 25/11 12:30 Aud. 75.1, 5.2 Egenvektorer og og egenværdier.
48 17 to 28/11 12:30 Aud. 75.3 Diagonalisering.
49 18 ma 2/12 12:30 Aud. 76.2 Ortogonalitet, Gram Schmidt, QR-faktorisering.
49 19 to 5/12 8:15 I grupperummene6.4 Miniprojekt 4 (Mindste kvadraters metode, 6.4)
50 20 ma 9/12 12:30 Aud. 76.3 Ortogonale projektioner. Ortogonale matricer.
50 21 to 12/12 12:30 Aud. 76.5 Ortogonale matricer.
51 22 ma 16/12 12:30 Aud. 76.5 Ortogonale afbildninger i planen. Stive ytninger.

Tidligere Eksamenssæt

Matlab

Brugen af Matlab indgår som en integreret del af kurset. Studerende kan frit downloade Matlab via IKT linket på http://www.tnb.aau.dk/
Der er til SIF tilknyttet en samling Matlab funktioner og datafiler. Disse filer og tilhørende instruktioner kan findes på siden http://math.illinoisstate.edu/matrix/downloads.html
Screencasts, der hjælper med Matlab kan findes her.

Overbliks-slides

Matrix introduktion
Rotationsmatrix, lineære ligningsystemer
Reducering til trappeform, Spænd

Diverse noter etc.

Note om trigonometri (cosinus og sinus af vinkler)
Ordliste Dansk-Engelsk

Opdateret af Mikkel H. Brynildsen, d. 05-11-2013 17:03.