Første Studieår ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetet

Lineær Algebra

Hold 1, efteråret 2013


1. Kursusgang

Mandag, den 2. september 2013, kl. 12:30
Auditorium 7

Velkommen

Velkommen til kurset Lineær algebra for hold 1!

Generelt om kursets forløb

Kurset bestaår af 22 lektioner ialt. I 18 af dem vil der være en blanding af forelæsninger (med repetition og nyt stof) og øvelser (med opgaver og teorispørgsmål) indenfor jeres gruppe – med hjælp fra lærer og hjælpelærere. I de resterende 4 lektioner skal I arbejde med miniprojekter af en mere anvendt art ved hjælp af MATLAB programmel (kan hentes her. Her vil der være hjælp at hente fra to hjælpelærere.

Kurset begynder med en introduktion til vektorer og matricer og hvad man kan bruge dem til1. Teorien bygges systematisk op, og til sidst skal man bruge stort set alt hvad man har lært undervejs. Begyndelsen synes sikkert simpelt for de fleste, men det gælder om at hænge på og at forstå begreber og metoder til bunds: de vil blive brugt hele semestret igennem!

Litteratur

Som grundlæggende lærebog bruger vi

Bogen er på engelsk. Det skal man lige vænne sig til; men de fleste vil hurtigt opdage, at sproget er et forholdsvis lille problem. Oversættelser af mange gloser fra lærebogen til dansk findes på denne terminologi-liste udarbejdet af Olav Geil og Bo Rosbjerg.

Mange drager nytte af et kortfattet kompendium med de vigtigste definitioner, resultater og formler, samt flere eksempler (på dansk!) med titlen:

Jeg vil gerne bede jer om at købe kursuslitteraturen i centerboghandelen snarest muligt, så snart den er tilgængelig. Vi har scannet litteraturen til første kursusgang, så i kan læse det: SIFkap11-61.pdf

En fællesside på nettet

Kurserne for alle hold i Lineær algebra på 1.semester koordineres via denne webside. Her kan man finde lektionsplaner og slides for andre hold, oplæg til miniprojekter samt en del andet materiale, blandt andet nogle meget nyttige "pencast" hvor man kan repetere centrale begreber i sit eget tempo.

Dagens Program

12:30-14:15

Forelæsning i Auditorium 7.
Afsnit 1.1, Afsnit 6.1 s. 361-366, dog læses på s. 364-365 kun sætningerne. 1.2 til s. 19 nederst.

14:15-16:15

Opgaveregning i grupperummene:

Afsnit 1.1 (s. 11) Matricer og vektorer.

Addition og multiplikation med en skalar: opg. 1,3,7.

Transponering: opg. 5,11,9.

Kan to givne matricer adderes: opg. 19, 21.

Test din forståelse af matricer og vektorer: Sandt/Falsk opg. 37-39, 41,42, 44-56.

Afsnit 6.1. (s. 371) Skalarprodukt og ortogonalitet.

Beregn norm af og afstand mellem vektorer: opg. 1, 7.

Er to vektorer ortogonale: opg. 9, 15

Afsnit 1.1 (s. 11)
Symmetriske matricer: opg. 71, 72, 75.


Filer:

intro_final.pdf,
l01_final.pdf,
Ovelser11-61.pdf,
SIFkap11-61.pdf
Opdateret af Mikkel H. Brynildsen, d. 06-09-2013 16:40.