Første Studieår ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetet

Lineær Algebra

Hold 1, efteråret 2013


2. Kursusgang

Torsdag, den 5. september 2013, kl. 12:30
Auditorium 7

Jeg repeterer fra nogle slides, der kan hentes her. Her vil der også være nyt stof: Matrix-vektor produkt!

Dagens Program

12:30-13:05

Repetition i Auditorium 7.
Afsnit 1.1, Afsnit 6.1 s. 361-366, dog læses på s. 364-365 kun sætningerne. 1.2 til s. 19 nederst.

13:05-15:05

Opgaveregning i grupperummene:

Afsnit 1.2
Matrixvektorprodukt:
opg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15. Vink: Pencast.
Linearkombinationer: Skriv en vektor som en linearkombination af en mængde af vektorer:
opg. 29, 33, 31, 35, 39.
Test din forståelse af linearkombinationer:
opg. 45-51.

15:05-16:15

Forelæsning i Auditorium 7.
(SIF) Afsnit 1.2 fra s. 19,
(SIF) Afsnit 1.3


Filer:

01_Matrix introduktion,
01_Matrix introduktion_final,
l02_final.pdf
Opdateret af Mikkel H. Brynildsen, d. 06-09-2013 19:22.