Første Studieår ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetet

Lineær Algebra

Hold 1, efteråret 2013


3. Kursusgang

Torsdag, den 12. september 2013, kl. 12:30
Auditorium 7

Jeg repeterer fra nogle slides, der kan hentes her.

Dagens Program

12:30-13:05

Repetition i Auditorium 7.
(SIF) Afsnit 1.2 fra s. 19,
(SIF) Afsnit 1.3

13:05-15:05

Opgaveregning i grupperummene:

Afsnit 1.2

Opskriv 2×2 rotationsmatricer:
opg. 17, 19.

Test din forståelse af matrix-vektorproduktet:
opg. 51-64.

Afsnit 1.3

Opstil koefficientmatricen og den udvidede matrix (totalmatricen) for et ligningssystem:
opg. 1,3,5.

Rækkeoperationer:
opg. 7,9,11

Afgør, om en vektor er løsning til et ligningssystem:
opg. 23, 25.

Afgør, om et ligningssystem er konsistent udfra den reducerede echelonform. Find i så fald den generelle løsning:
opg. 39, 43, 41.

Som ovenfor, men skriv desuden den generelle løsning på vektorform: opg. 47, 49.

Test din forståelse af Lineære ligningssystemer og tilhørende matricer:
opg. 57-76.

15:05-16:15

Forelæsning i Auditorium 7.
(SIF) Afsnit 1.4
(SIF) Afsnit 1.6


Filer:

Rotationsmatrix_Ligningsystemer_final.pdf,
trigonometri.pdf,
svar03.pdf,
l03_final.pdf
Opdateret af Mikkel H. Brynildsen, d. 12-09-2013 20:38.