Første Studieår ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetet

Lineær Algebra

Hold 1, efteråret 2013


7. Kursusgang

Tirsdag, den 8. oktober 2013, kl. 12:30
Auditorium 7

Dagens Program

12:30-13:05

Repetition i Auditorium 7.
Afsnit 2.7. 2.8 til s. 185 midt. (Generelt om funktioner.(Injektive, surjektive og bijektive), se Appendix B)

13:05-15:05

Opgaveregning i grupperummene:

Afsnit 2.7

T : X → Y er induceret af en matrix. Find X og Y:
opg. 1, 3.

Find billedet af en vektor ved den lineære transformation induceret af en matrix:
opg. 7, 11.

Udfra forskriften for T bestemmes n og m, så :
opg. 21, 23.

Bestem standardmatricen for en lineær afbildning: opg. 25, 27, 29,31, 33.

Test din forståelse af lineære afbildninger og matrixrepræsentation:
opg. 35-54.

Afsnit 2.8
Bestem en udspændende mængde for billedmængden: opg. 1,3

Afgør om følgende funktioner er surjektive (onto), injektive (one-to-one), bijektive.

opg. 61, 65.

Afgør ved at finde en udspændende mængde for nulrummet, hvorvidt en afbildning er injektiv:
opg. 13, 15, 17.

Afgør ved at finde standardmatricen, hvorvidt en given lineær afbildning er injektiv:
opg. 25, 29.

Afgør ved at finde standardmatricen, hvorvidt en given lineær afbildning er surjektiv:
opg. 33, 35.

Test din forståelse af afsnit 2.8 (til side 185): opg. 41-55.

Afsnit 2.7

Hvis T er lineær og vi kender T(v), hvad er så T(cv):
opg 57,

Afgør, om er lineær:
opg. 77, 73, 79

15:05-16:15

Forelæsning i Auditorium 7.
Afsnit 2.1 og 2.8 s. 185 midt til s. 187


Filer:

rep07_final.pdf,
l07_final.pdf,
svar07.pdf
Opdateret af Mikkel H. Brynildsen, d. 09-10-2013 14:33.