Første Studieår ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetet

Lineær Algebra

Hold 1, efteråret 2013


8. Kursusgang

Torsdag, den 10. oktober 2013, kl. 12:30
Auditorium 7

Dagens Program

12:30-13:05

Repetition i Auditorium 7.
Afsnit 2.1 og 2.8 s. 185 midt til s. 187

13:05-15:05

Opgaveregning i grupperummene:

Afsnit 2.1

Bestem, om produktet af to matricer er defineret og find størrelsen, m × n, af produktet.
opg. 1, 3.

Udregn matrixprodukter.
opg. 5, 9, 11, 7.

Udregn en bestemt indgang i produktmatricen.
opg. 25.

Test din forståelse af produkt af matricer.
opg. 33-50.

Afsnit 2.8

Bestem en forskrift for den sammensatte afbildning udfra U og T.
opg. 69.

Bestem standardmatricerne for T , U og
opg. 70, 71, 72.

Test din forståelse af afsnit 2.8, om sammensatte afbildninger og deres matricer.
opg. 56-58.

MatLab: Afsnit 2.1
opg. 53

15:05-16:15

Forelæsning i Auditorium 7.
Afsnit 2.3, 2.4 og 2.8 s. 187-188


Filer:

rep08_final.pdf,
l08_final.pdf,
svar08.pdf
Opdateret af Mikkel H. Brynildsen, d. 14-10-2013 21:44.