Første Studieår ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetet

Lineær Algebra

Hold 1, efteråret 2013


9. Kursusgang

Mandag, den 21. oktober 2013, kl. 12:30
Auditorium 7

Dagens Program

12:30-13:05

Repetition i Auditorium 7.
Afsnit 2.3, 2.4 og 2.8 s. 187-188

13:05-15:05

Opgaveregning i grupperummene:

Afsnit 2.3

Bestem, om :
opg. 1, 3.

Givet og , udregn den inverse af kombinationer af A og B:
opg. 9, 11.

Elementære matricer. Find inverse:
opg. 17, 19.

Givet A, B, find elementære matricer, så EA = B: opg. 25, 29.

Afsnit 2.4

Givet en matrix. Er den inverterbar? Find i så fald den inverse: opg. 1, 3, 5, 9, 13.

Afsnit 2.8

Sammenhængen mellem inverterbare matricer og inverterbare lineære afbildninger:
opg. 59, 60.

Afsnit 2.4
Rækkereduktionsalgoritmen til beregning af :
opg. 19

Test din forståelse af Afsnit 2.4:
opg. 35-54.

Løs et lineært ligningssystem ved invertering af koefficientmatricen:
opg. 57.

Rækkereduktion til at bestemme reduceret trappeform R af A og samtidig P, s ̊a PR = A:
opg. 27.

Afsnit 2.3
Søjlekorrespondenceprincippet:
opg. 67.

Skriv en søjle som linearkombination af pivotsøjlerne:
opg. 75.

MatLab. Afsnit 2.8. Bestem standardmatricen for en lineær afbildning. Beregn den inverse matrix (MatLab). Find en forskrift (“rule”) for den inverse afbildning:
opg. 100.

15:05-16:15

Forelæsning i Auditorium 7.
Afsnit 3.1 og 3.2 til s. 217, linie 9.


Filer:

rep09_final.pdf,
svar09.pdf
l09_final.pdf
Opdateret af Mikkel H. Brynildsen, d. 31-10-2013 20:33.