Første Studieår ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetet

Lineær Algebra

Hold 1, efteråret 2013


13. Kursusgang

Mandag, den 18. november 2013, kl. 12:30
Auditorium 7

Dagens Program

12:30-13:05

Repetition i Auditorium 7.
4.2, resten af afsnittet (fra midt på s. 245), afsnit 4.3

13:05-15:05

Opgaveregning i grupperummene:

Afsnit 4.2

Find en basis for billedrummet og nulrummet for en lineær transformation:
opg. 9, 11, 13 15.

Find en basis for et underarm:
opg. 17, 19, 23.

Test din forståelse af Basis og dimension:
opg. 33-52.

Afsnit 4.3
Bestem dimension af søjlerum, nulrum og rækkerum for en matrix samt nulrum for
 - Når A er på reduceret trappeform: opg. 1, 3.
 - Generelt: opg. 7.

Bestem dimensionen af et underrum:
opg. 15

Find en basis for rækkerum:
opg. 17, 19.

Test din forståelse af dimension af underrum hørende til matricer:
opg. 41-60.

Vis, at en given mængde er en basis for et givet underrum:
opg. 61, 63.

Afsnit 4.2

Forklar, hvorfor en given mængde ikke udspænder. (Vink: opg. 44):
opg. 55

Forklar, hvorfor en given mængde ikke er lineært uafhængig. (Vink: Opg.46):
opg 57.

15:05-16:15

Forelæsning i Auditorium 7.
Afsnit 4.4


Filer:

rep13.pdf,
l13_final.pdf,
svar13_ikke_komplet,

Opdateret af Mikkel H. Brynildsen, d. 19-11-2013 20:23.