Første Studieår ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetet

Lineær Algebra

Hold 1, efteråret 2013


14. Kursusgang

Torsdag, den 21. november 2013, kl. 12:30
Auditorium 7

Dagens Program

12:30-13:05

Repetition i Auditorium 7.
Afsnit 4.4

13:05-15:05

Opgaveregning i grupperummene:

Afsnit 4.4

Find udfra og :
opg. 1, 7.
Når er givet som en linearkombination af elementer i en basis , hvad er så ?:
opg. 13–

Find udfra og :
opg. 15, 17, 19.

Skriv en vektor som en linearkombination af en mængde vektorer: opg. 25, 27.

Test din forståelse af koordinatsystemer: opg. 31-50–

Hvad er sammenhængen mellem matricen og matricen, hvis søjler er vektorerne i :
opg. 51, 53.

En basis for planen er givet ved rotation af standardbasen. Hvad er sammenhængen mellem og :
HINT:
opg. 55, 67, 75.

Ligning for keglesnit før og efter basisskift:
opg. 79.

Hvad betyder det, at der findes en vektor v, så = ?:
opg. 99.

15:05-16:15

Forelæsning i Auditorium 7.
Afsnit 4.5


Filer:

rep14_final.pdf,
svar14.pdf,
l14_final.pdf
Opdateret af Mikkel H. Brynildsen, d. 25-11-2013 10:45.