Første Studieår ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetet

Lineær Algebra

Hold 1, efteråret 2013


21. Kursusgang

Torsdag, den 12. december 2013, kl. 12:30
Auditorium 7

Dagens Program

12:30-13:05

Repetition i Auditorium 7.
Afsnit 6.3

13:05-15:05

Opgaveregning i grupperummene:

Afsnit 6.1

(genopfriskning) Projektion på en linje:
opg. 43, 45.

Afsnit 6.3

Find en basis for det ortogonale komplement:
opg. 1, 3, 5.

Skriv en vektor som en sum , hvor and :
opg. 9, 11.

Som ovenfor. Desuden: Find matricen for ortogonal projektion på , find afstand til :
opg. 17, 19, 21.

Tjek din forståelse af ortogonal projektion og ortogonalt komplement:
opg. 33-56.

Hvad er det ortogonale komplement til det ortogonale komplement?:
opg. 63.

Hvad er og :
opg. 67.

Find udfra en ortonormal basis for :
opg. 75.

15:05-16:15

Forelæsning i Auditorium 7.
Afsnit 6.5 til s. 416


Filer:


Opdateret af Mikkel H. Brynildsen, d. 13-12-2013 16:42.