Første Studieår ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetet

Lineær Algebra

Hold 1, efteråret 2013


22. Kursusgang

Mandag, den 16. december 2013, kl. 12:30
Auditorium 7

Dagens Program

12:30-13:05

Repetition i Auditorium 7.
Afsnit 6.5 til s. 416

13:05-15:05

Opgaveregning i grupperummene:

Afsnit 6.5

Genkend en ortogonal matrix:
opg. 1, 4, 5, 3.

Bestem, om en ortogonal 2 × 2 matrix er en spejling eller en rotation og find spejlingsakse eller rotationsvinkel:
opg. 9, 11.

Ortogonale matricer og egenværdier:
opg. 49.

Flytninger i planen. Bestem Q og b, så F(v) = Qv + b for alle v:
opg. 61, 63.

Regn eksamensopgaven fra januar 2013
eksamensopgave
facit

15:05-16:15

Forelæsning i Auditorium 7.
Afsnit 6.5 s. 416-421


Filer:


Opdateret af Mikkel H. Brynildsen, d. 13-12-2013 16:42.