Første Studieår ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetet

Lineær Algebra

Hold 1, efteråret 2013


Kursusmaterialer

  1. [SIF] Spence, Insel, Friedberg: Elementary Linear Algebra - a matrix approach, Second Edition, Pearson Education International, 2008.
  2. [komp] Henrik Vie Christensen og Bo Rosbjerg: Kompendium i lineær algebra, 2010.
Errata til SIF kan findes her.

Terminologi liste

En liste med engelske termer og de tilsvarende danske  kan findes her.<

Matlab

Brugen af Matlab indgår som en integreret del af kurset. Studerende kan frit downloade Matlab via IKT linket på http://www.tnb.aau.dk/
Der er til SIF tilknyttet en samling Matlab funktioner og datafiler. Disse filer og tilhørende instruktioner kan findes på siden http://math.illinoisstate.edu/matrix/downloads.html
Screencasts, der hjælper med Matlab kan findes her.

Pensum