Første Studieår ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetet

2010-2011

SE-Kursus Lineær Algebra

Hold 4Introduktion

Undervisningsmaterialer/Pensum

Prøveeksamen

Kursusplan for efterårssemestret 2010


Uge
Dato
Kursusgang
Afsnit i SIF
Emner
Relevante sider i 
kompendium (**)
35
02.09 (E)
1
1.1, 1.2 Introduktion til matricer og vektorer 2, 4, 6, 7, 8
36
06.09 (E)
2
1.3, 1.4 Lineære ligningssystemer 10, 11, 12, 13, 14
36
09.09 (F)
3
1.6, 1.7 Lineær afhængighed/uafhængighed 4, 11, 12, 13, 14
37
13.09 (E)
4
2.1, 2.3 (til s.12710) Matrixalgebra 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15
37
16.09 (F)
5
Miniprojekt 1 (*)
Leontief input-output modeller
38
20.09 (E)
6
2.3 (fra s. 1279), 2.4   Inverterbare matricer 10, 14, 15, 16
38
23.09 (F)
7
2.7
Lineære transformationer og deres matrixrepræsentation 20, 21, 22
40
08.10 (F)
8
2.8
Inverterbare lineære transformationer 20, 23, 24
42
18.10 (E)
9
3.1
Determinant 17
42
21.10 (F)
10
Miniprojekt 2 (*)
(0,1)-matricer og matrixprodukt
42
22.10 (F)
11
3.2
Mere om determinanter 17, 18
43
25.10 (E)
12
4.1, 4.2 (til s. 245 midt)
Underrum, basis og dimension 3, 5, 11, 19, 23
44
01.11 (E)
13
4.2 (fra s. 245 midt), 4.3 Rang og nullitet 5, 11, 19
44
04.11 (F)
14
4.4
Koordinatsystemer 5, 25, 26
44
05.11 (F)
15
Miniprojekt 3 (*)
Fejlkorrigerende koder

45
11.11 (F)
16
4.5 Mere om lineære transformationer og deres matrixrepræsentation 27, 28, 29, 30
45
12.11 (F)
17
5.1, 5.2 Egenværdier og egenvektorer 30, 31, 32, 33
47
22.11 (E)
18
5.3, 5.4 Diagonalisering af matricer og lineære transformationer 32, 33, 34
47
25.11 (F)
19
6.1, 6.2 Ortogonalitet 2, 3, 4, 30, 34, 35
48
29.11 (E)
20
Miniprojekt 4 (*)
Differentialligningssystemer
48
02.12 (F)
21
6.3 Ortogonale projektioner 2, 36, 37, 38
49
06.12 (E)
22
6.5
Ortogonale matricer 38
49
09.12 (F)
23
6.6
Symmetriske matricer 38, 39
50
13.12 (E)
24
Opsamling
Opsamling
50
16.12 (F)
25
Miniprojekt 5 (*)
Mindste kvadraters metode

(E): Eftermiddag, 12:30-16:15; (F): Formiddag, 8:15-12:00.
(*): Selvstudium i grupperum uden lærerdækning men med hjælpelærerdækning.

(**):  Vi bruger SIF som lærebog, men kompendiet indeholder yderligere eksempler og danske betegnelser. 

Planen vil løbende blive opdateret!

Slides til repetition (alle i pdf):

Matrix introduktion
Lineære ligningssystemer
Span og lineær (u)afhængighed
Matrixprodukt og inverterbare matricer
Mere om inverterbare matricer
Lineære transformationer
Mere om lineære transformationer
Determinant
Underrum af Rn
Dimension og rang
Repræsentation af lin. operatorer
Egenværdier og egenvektorer
Diagonalisering
Ortogonalitet og Gram-Schmidt
Ortogonal projektion
Ortogonale matricer
Symmetriske matricer
Opsamling, pensum, eksamen

Vedr: slides: Da der har været en vis interesse kan jeg oplyse, at slides er fremstillet i Latex med 'Beamer' pakken. De interesserede kan se et uddrag af latex koden her.

Ugeplan (kursusgange med selvstudium (*) foregår udelukkende i jeres grupperum)

Tid Mandag Torsdag
8.15 - 8.50       Repetition 
8.50-10.50       Opgaveregning og teoretiske øvelser 
10.50-12.00       Forelæsning 
12.30-13.05    Repetition  
13.05-15.05    Opgaveregning og teoretiske øvelser  
15.05-16.15    Forelæsning  


Opdateret af Morten Nielsen den