Første Studieår ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetet

2010-2011

SE-Kursus Lineær Algebra

Hold 4


Introduktion

Beskrivelse af matematikkurserne på første studieår

Matematik på det første studieår ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetet består af to kurser, Lineær Algebra og Calculus.

Lineær Algebra gennemføres i efterårssemesteret og har et omfang på 25 lektioner (5 ECTS). Af disse 25 skemalagte lektioner er der lærerdækning på de 20 og de resterende 5 lektioner er selvstudie på gruppebasis dog med hjælpelærerdækning. Afviklingen  følger en 4+1 model, dvs. der er 4 kursusgange med lærerdækning efterfulgt af 1 kursusgang med selvstudium (miniprojekt). Bemærk, at materialet fra disse 5 miniprojekter også indgår i pensum. Brugen af computerværktøjet Matlab er en integreret del af kurset. Lineær Algebra afsluttes med en skriftlig prøve (4 timers varighed), med karakter efter 7-skalaen og uden elektroniske hjælpemidler. Detaljerne vil løbende blive gennemgået i kurset.

Calculus, som finder sted i forårssemesteret, er struktureret på samme måde og har ligeledes et omfang på 25 lektioner.

Lineær Algebra vil blive afviklet med sædvanligvis to lektioner om ugen mandag eftermiddag, kl. 12.30 - 16.15, og  torsdag formiddag, kl. 8.15 - 12.00. Der er dog en del afvigelser fra nævnte dage, så hold dig ajour med skemaet online. Alle forelæsninger vil foregå i Auditorium 4. Hver lektion begynder med cirka en halv times opsamling og repetition af stof fra den tidligere kursusgang. Derudover er der en introduktion til dagens arbejde i grupperne, som vil omfatte både opgaveregning og gennemgang af teori ved tavlen.

Efter den indledende opsamling og repetition arbejdes der i grupperummene i cirka to timer.  I løbet af denne periode vil hver gruppe et antal gange få besøg af læreren og/eller den hjælpelærer, der vil være tilknyttet kurset. Efter opgaveregningen er der en forelæsning på to gange 35 minutter (inkl. en kort pause), hvor ny teori gennemgås.

Dog vil første kursusgang begynde med en introduktion til matricer og vektorer, hvorefter der er opgaveregning indenfor dette område.

Kursusstart

Første lektion foregår torsdag den 2. september 2010, kl. 12:30 i Auditorium 4.

Information om matematikkurset

Al skriftlig information vedrørende matematikkurset vil blive meddelt over WWW på følgende webadresse: http://www.math.aau.dk/~mnielsen/10-linalg.

Lærer

Undervisningen for Hold 4 varetages af Morten Nielsen fra Institut for Matematiske Fag ved AAU. Al information vil ligge på ovenstående webadresse. Der er også tilknyttet to hjælpelærer til kurset. De yder hjælp under opgaveregning samt ved lektionerne uden egentlig lærerdækning.

Opdateret den 26. aug. 2010 af Morten Nielsen