SE-Kursus Lineær Algebra

Hold 4


2. kursusgang

Mandag, den 6. september 2009,  kl. 12:30
Auditorium 4

Dagens program

12:30-13:05
Forelæsning i Auditorium 4. Repetition af §1.1, 1.2 i SIF vedr. matricer og vektorer. Introduktion til opgaveregningen.
13:05-15:05
Opgaveregning i grupperne. Se opgaveliste nedenfor.
15:05-16:15
Forelæsning i Auditorium 4. Gennemgang af §1.3, 1.4 i SIF. Emnet er lineære ligningssystemer.

Opgaver

SIF $1.2: T/F: 45-64.
SIF §1.2: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 29, 31, 33.
For dem der allerede har tilgang til Matlab: SIF side 90: 1, 2 (bemærk: nyttigt Matlab appendiks side 561 i SIF.) 

Opdateret af Morten Nielsen den