SE-Kursus Lineær Algebra

Hold 4


6. kursusgang

Mandag, den 20. september 2010,  kl. 12:30

Auditorium 4

Dagens program

12:30-13:05
Repetition i Auditorium 4: Jeg repeterer afsnit 2.1 og 2.3 i SIF vedr. matrixprodukt og inverterbarhed.
13:05-15:05
Opgaveregning i grupperne. Se opgaveliste nedenfor.
15:05-16:15
Forelæsning i Auditorium 4. SIF §2.3 (fra side 127) og §2.4: Inverterbare matricer.

Opgaver

SIF §2.1: 1-19 (de ulige). T/F: 33-50.
SIF §2.3: 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19. T/F: 33-49.

MATLAB: §2.3: 95, 96.

Opdateret af Morten Nielsen den