Første Studieår ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetet

2010-2011

SE-Kursus Lineær AlgebraMiniprojekt 2: (0,1)-matricer og matrix produkt

Generel vejledning: læs først materialet angivet nedenfor grundigt. Diskuter materialet i gruppen. Lav dernæst nedenstående opgaver. Husk at der ydes hjælp fra hjælpelærerne.


Materiale: SIF §2.2, side 112-115.

Opgaver: Opgave 21, 23 på side 120-121.