Første Studieår ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetet

2010-2011

SE-Kursus Lineær AlgebraMiniprojekt 3: Fejlkorrigerende koder


Generel vejledning+opgaver kan downloades her.