Første Studieår ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetet

2010-2011

SE-Kursus Lineær AlgebraMiniprojekt 4: Differentialligningssystemer

Generel vejledning: læs først materialet angivet nedenfor grundigt. Diskuter materialet i gruppen. Lav dernæst nedenstående opgaver. Husk at der ydes hjælp fra hjælpelærerne.


Materiale: SIF §5.5 fra side 339 midt til side 343 midt.

Opgaver: Opgave 45, 49, 53, 55, 67 på side 350-351.