Første Studieår ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetet

2010-2011

SE-Kursus Lineær AlgebraMiniprojekt 5: Mindste kvadraters metode

Generel vejledning: læs først materialet angivet nedenfor grundigt. Diskuter materialet i gruppen. Lav dernæst nedenstående opgaver. Husk at der ydes hjælp fra hjælpelærerne.


Materiale: SIF §6.4

Opgaver: §6.4: 1, 7, 11, 15. Opgave 8 på side 484.