Første Studieår ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetet

2010-2011

SE-Kursus Lineær Algebra


Pensum

Spence, Insel og Friedberg: Elementary Linear Algebra - a matrix approach, Second Edition, Pearson Education International, 2008.
H. O. Geil: Note om fejlkorrigerende koder (tilgængelig online her).