Første Studieår ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

2011-2012

Calculus

Hold 2Introduktion

Undervisningsmaterialer/Pensum

Maple Ark

Kursusplanen fortsættes efter uge 11 på adressen: http://people.math.aau.dk/~mikkelhb/12-calc/

Kursusplan for forårssemestret 2012
Uge Dato Kursusgang Emner
6
6/2
9/2
1
2

Trigonometriske funktioner og deres inverse
Polære koordinater
7
13/2
16/2
3
4
Kurver og bevægelse i rummet
Buelængde og krumning
8
20/2
5 (selvstudium1)
Miniprojekt #1: Taylors formel
9 27/2
1/3
6
7
Introduktion til funktioner af flere variable
Partielle afledede
10
5/3
8/3
8
9
Optimering (minimum og maksimum)
Kædereglen
11
12/3
15/3
16/3
10 (selvstudium1)
11
12 (bemærk: fredag formiddag!)
Miniprojekt #2: Lineær tilvækst
Gradientvektor og den retningsafledede
Integration af funktioner af to variable

(1): Selvstudium i grupperum uden lærerdækning men med hjælpelærerdækning.
Planen vil løbende blive opdateret!

Kursusplanen fortsættes efter uge 11 på adressen: http://people.math.aau.dk/~mikkelhb/12-calc/


Slides til repetition (alle i pdf):

Krumning og buelængde
Optimering
Lineær tilvækst mv.
Kædereglen
Retningsafledede
Planintegralet
Rumintegralet 
Cylinder/sfæriske koordinater
Komplekse polynomier
2. ordens lineære ligninger
Inhomogene ligninger

Opsamling, E&P


Ugeplan

Tid Mandag Torsdag
8.15 - 8.50 Repetition
 
8.50-10.50 Opgaveregning og teoretiske øvelser
  
10.50-12.00 Forelæsning
  
12.30-13.05   Repetition
13.05-15.05
Opgaveregning og teoretiske øvelser
15.05-16.15   
Forelæsning


Opdateret af Morten Nielsen den 6.3.2012.