Calculus

Hold 2


3. kursusgang

Mandag, den 13. februar 2012,  kl. 8:15
Auditorium 3

Dagens program

8:15-8:50
Forelæsning i Auditorium 3. Repetition af Section 9.2 vedrørende polære koordinater. Introduktion til opgaveregningen.
8:50-10:50
Opgaveregning i grupperne. Se opgaveliste nedenfor.
10:50-12:00
Forelæsning i Auditorium 3. Gennemgang af Section 11.5 E&P. Emnet er parametrisk beskrivelse af kurver i rummet. I den forbindelse vil jeg også gennemgå dele af Section 9.4 vedrørende plane kurver.

Opgaver

Section 9.2 true/false study guide, s. 670.

Section 9.2, opgaverne: 1(a)(b)(c)(f), 2(a)(e)(f), 3, 6, 7, 11, 13, 17, 21 & 27. Flere opgaver fra 9.2: 29, 31, 39, 41, 53 & 63.

Opdateret af Morten Nielsen den 6.2.2012.