Calculus   

Hold 2


6. kursusgang

Mandag, den 27. februar 2012,  kl. 8:15
Auditorium 3

Dagens program

8:15-8:50
Forelæsning i Auditorium 3. Repetition af Section 11.6 (til s. 869 midt) i E&P vedr. buelængde og krumning for plane kurver. 
8:50-10:50
Opgaveregning i grupperne. Se opgaveliste nedenfor.
10:50-12:00
Forelæsning i Auditorium 3. Vi begynder nu på teorien for funktioner af flere variable. Jeg starter med at gennemgå afsnittene 12.1, 12.2 og evt. noget af 12.3 i E&P.

Opgaver

Section 11.6, side 877-879 i E&P.
Opgaverne 1, 2, 3, 5, 7, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 29.
Ekstra opgaver
Tekstopgaverne 43, 44, 45, 46 fra E&P Section 11.5. Man kan bruge, at 1 mile cirka er lig 1609.344 meter, og at tyngdeaccelerationen er cirka 9.80665m/s2.


Opdateret af Morten Nielsen den 6.2.2012.