Calculus

Hold 2


11. kursusgang

Torsdag, den 15. marts 2012,  kl. 12:30
Auditorium 3

Dagens program

12:30-13:05
Forelæsning i Auditorium 3. Repetition af Section 12.7 vedrørende kædereglen. Introduktion til opgaveregningen.
13:05-15:05
Opgaveregning i grupperne. Se opgaveliste nedenfor.
15:05-16:15
Forelæsning i Auditorium 3. Gennemgang af Section 12.8 i E&P. Emnerne er retningsafledet og gradientvektor.

Opgaver

Section 12.7 true/false study guide, s. 959.

Section 12.7, opgaverne 5, 7, 13, 19, 21, 23, 40, 43.


Opdateret af Morten Nielsen den 6.3.2012.