Første Studieår ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

2011-2012

Calculus

Hold 2


Kursusmaterialer

C.H. Edwards & D.E. Penney (E&P), Calculus, 7th Edition, Prentice Hall 2008.

E.B. Saff et al. Complex numbers and differential equations, Custom print (2nd edition), Pearson, 2010.

A. Jensen. Lecture notes on polynomials. Second edition 2009 (9 sider).  Kan downloades i pdf format her.

Henrik Vie Christensen og Bo Rosbjerg, Kompendium i calculus.

Henrik Vie Christensen og Bo Rosbjerg, Kompendium i komplekse tal og differentialligninger.

Pensum


Opdateret den 23. januar 2012 af Morten Nielsen.