Calculus

Hold 2


Mandag, den 12. marts 2012,  kl. 8:15.

Miniprojekt #2: Lineær tilvækst.

I jeres grupperum.

Dagens program

  1. Læs Section 12.6 i E&P vedrørende lineær tilvækst. Vi bruger tangentplanen gennem et givet punkt til at approksimere nærliggende funktionsværdier. 
  2. Regn nedenstående opgaver.

Opgaver

Section 12.6, True/false study guide, s. 948.
Section 12.6, opgaverne 4,  7,  17 ( gennemlæs evt. Example 2, s. 933 i E&P. ) & 43.

Opdateret af Morten Nielsen den 6.3.2012.