Pensum: Calculus 2012

Lærebøger   
Vi anvender følgende undervisningsmateriale i foråret 2012:
Fra Edwards and Penney:

Fra Saff et al. Complex numbers:
Differential equations:
Polynomier: