Første Studieår ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

2010-2011

Calculus

AAU-Cph


Introduktion

Undervisningsmaterialer

Eksamen

Kursusplan for forårssemestret 2011

Uge Dato Ugedag Kursusgang Emner
5 2/2 Onsdag 1 Trigonometriske funktioner og deres inverse
4/2 Fredag 2 Polære koordinater
6 8/2 Tirsdag 3 Kurver og bevægelse i rummet
9/2 Onsdag 4 Buelængde og krumning
11/2 Fredag 5 Selvstudie: Taylors formel
8 25/2 Fredag 6 Introduktion til funktioner af flere variable
9 2/3 Onsdag 7 Partielle afledede
4/3 Fredag 8 Maksimum og minimum for funktioner af flere variable
10 9/3 Onsdag 9 Kædereglen
11/3 Fredag 10 Selvstudie: Lineær approksimation
11 18/3 Fredag 11 Retningsafledet og gradientvektor
12 25/3 Fredag 12 Integration af funktioner af to variable I
14 8/4 Fredag 13 Integration af funktioner af to variable II
15 11/4 Mandag 14 Planintegralet i polære koordinater
15/4 Fredag 15 Selvstudie: Anvendelser af dobeltintegraler
17 27/4 Onsdag 16 Rumintegraler
29/4 Fredag 17 Rumintegralet i cylinder- og sfæriske koordinater
18 4/5 Onsdag 18 Introduktion til komplekse tal
6/5 Fredag 19 Den komplekse eksponentialfunktion
19 11/5 Onsdag 20 Selvstudie: Den binome ligning
13/5 Fredag 21 Komplekse polynomier
20 18/5 Onsdag 22 Anden ordens lineære differentialligninger
21 24/5 Tirsdag 23 Inhomogene anden ordens differentialligninger og superpositionsprincippet
25/5 Onsdag 24 Selvstudie: Anvendelser af anden ordens differentialligninger
22 30/5 Mandag 25 Opsamling

Planen vil løbende blive opdateret!

Tidsplan

08:15-08:40 Repetition
08:40-10:40 Opgaveregning og teoretiske øvelser
10:40-12:00 Forelæsning

Undervisningen foregår i lokale nr. 126 på Lautrupvang 1.


Opdateret den 24. maj af Iver Ottosen