Første Studieår ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

2010-2011

Calculus

AAU-Cph


Introduktion

Matematik på det første studieår ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet består af to kurser: Lineær Algebra og Calculus.

Calculus gennemføres i forårssemesteret og har et omfang på 25 lektioner (5 ECTS). Af disse 25 skemalagte lektioner er der lærerdækning på de 20. De resterende 5 lektioner er selvstudie på gruppebasis dog med hjælpelærerdækning. Afviklingen  følger en 4+1 model, dvs. der er 4 kursusgange med lærerdækning efterfulgt af 1 kursusgang med selvstudium (miniprojekt). Bemærk at materialet fra disse 5 miniprojekter også indgår i pensum.

Evalueringsformen er en 4 timers skriftlig prøve uden brug af elektroniske hjælpemidler. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen.

Kursusstart

Første lektion foregår onsdag den 2. februar kl. 8:15-12:00

Al skriftlig information vedrørende matematikkurset vil blive meddelt over WWW på følgende webadresse: http://www.math.aau.dk/~ottosen/Calculus2011.

Underviser

Undervisningen ved AAU-Cph varetages af Iver Ottosen fra Institut for Matematiske Fag. Mogens Oddershede Larsen er hjælpelærer på kurset.


Opdateret den 21. januar 2011 af Iver Ottosen