Calculus

AAU-Cph


5. kursusgang

Fredag den 11. februar 2011 kl. 8:15-12:00
Lokale 126

Miniprojekt 1: Taylors formel

Læs først det angivne materiale og diskuter det i gruppen. Lav dernæst nedenstående opgaver.

Materiale

Section 10.4 i E&P, side 744 midt (Polynomial Approximations) - side 749 nederst (Taylor Series).

Opgaver

Regn opgaverne i den angivne rækkefølge.

Section 10.4, side 755 i E&P
Opgaverne 1, 3, 4, 13.
Opgave A
Opskriv et udtryk for det generelle Taylor polynomium af grad n for eksponentialfunktionen exp(x) med udviklingspunkt a = 0. Opskriv også et udtryk for det generelle restled. Bestem et n, så restleddets størrelse er mindre end 10^(-6) på intervallet [-1,1].
Section 10.4, side 755 i E&P
Opgaverne 5, 6.

Opdateret den 3. februar 2011 af Iver Ottosen.