Calculus

AAU-Cph


8. kursusgang

Fredag den 4. marts 2011
Lokale 126

Dagens program

8:15-8:40
Repetition af Section 12.3, 12.4 i E&P vedrørende kontinuitet og partielle afledede. Introduktion til opgaveregningen.
8:40-10:40
Opgaveregning i grupperne. Se opgaveliste nedenfor.
10:50-12:00
Forelæsning over Section 12.5 i E&P, Maksimum og minimum for funktioner af flere variable.

Opgaver

Section 12.4, side 928-929 i E&P
True/false study guide.
Opgaverne 1, 3, 5, 15, 21, 25, 31, 37, 41, 55.
Section 12.3, side 917-918 i E&P
Opgaverne 1, 5, 21, 43.

Opdateret den 28. februar 2011 af Iver Ottosen.