Calculus

AAU-Cph


10. kursusgang

Fredag den 11. marts 2011 kl. 8:15-12:00
Lokale 126

Miniprojekt 2: Lineær approksimation

Læs først Section 12.6 i E&P vedrørende lineær approksimation. Tangentplanen i et punkt bruges til at approksimere nærliggende funktionsværdier. Regn dernæst nedenstående opgaver.

Opgaver

Section 12.6, side 948-950 i E&P
True/false study guide
Opgaverne 4, 7, 17, 43.

Opdateret den 3. marts 2011 af Iver Ottosen.